top of page
Anchor 1
Anchor 3
Anchor 2
Anchor 4
Anchor 5

Jak často a jak dlouho bych měl/a na sezení docházet?

Záleží především na Vašich možnostech a na naší domluvě s ohledem na Vaše přání. Někomu vyhovuje setkávat se 1x týdně nebo 1x za 14 dní, někdo preferuje setkání 1x za 3 týdny nebo 1x za měsíc. Alespoň 1x za měsíc to bývá smysluplné s ohledem na návaznost setkávání a terapeutické práce. Může také záležet na období, ve kterém se zrovna nacházíte – podle Vaší aktuální situace je možné frekvenci setkávání buď zintenzivnit nebo rozvolnit. Někdo využije jedno nebo několik sezení, někdo cítí, že chce chodit dlouhodobě. Je tedy vždy na domluvě, kdy spolupráci ukončíme.

Bojím se, že to, co řeším, je trapné. Stydím se za to.

Může být těžké rozhodnout se mluvit o něčem osobním, co se člověku zdá neobvyklé nebo o tom ještě s nikým nemluvil, s někým druhým. Žádné téma pro mě není banální nebo jej neberu na lehkou váhu. Nehodnotím, zda je Váš problém „dost velký“ nebo zda je obvyklý. Důležité je pro mě vždy to, o čem chcete mluvit Vy. Současně Vás nebudu nutit mluvit o něčem, o čem mluvit nechcete, nebo se na to zatím necítíte.

Jak setkání probíhá?

Každé sezení trvá 50 minut. Pracuji formou rozhovoru, budeme se tedy bavit o tom, s čím přicházíte a o čem si přejete mluvit. Pokud budete potřebovat mlčet, nebo někdy nebudete vědět, co říct, je to úplně v pořádku. Během sezení si většinou dělám stručné poznámky, abych se mohla později buď v sezení nebo při vytváření zápisu ze sezení k některým momentům vrátit.

Kam se obrátit, pokud potřebuji pomoc ihned a je to akutní? 

Obrátit se můžete zdarma nonstop (tedy i v noci a o víkendu) na Linku bezpečí (pro studující do 26 let včetně; tel. 116 111) nebo na Linku první psychické pomoci (pro dospělé; tel. 116 123). Na těchto linkách je možné si také s pracovníky chatovat. Osobně je v Brně možné přijít kdykoliv bezplatně (24/7) na Krizové centrum ve FN Brno-Bohunicích (příp. konzultovat stav na jejich tel. čísle +420 532 232 078), kde je vždy přítomný někdo ze zdravotnického personálu. Pomoci může také mobilní aplikace a chatová poradna Nepanikař (https://nepanikar.eu). Při ohrožení života volejte 112.

Pracujete také s dětmi a dospívajícími?

Ne, pracuji pouze s dospělými. Odborníky zaměřující se na práci s dětmi a dospívajícími  můžete najít např. na znamylekar.cz.

Je možné se také obrátit na školního psychologa u dítěte ve škole (pokud je na škole dostupný), na pedagogicko-psychologickou poradnu, na oddělení dětské klinické psychologie a psychiatrie v Dětské nemocnici nebo na krizové centrum Spondea.

Kdy se obrátit na odbornou pomoc? Jak to poznám?

Kdykoliv, kdy cítíte, že by pro Vás mohlo být užitečné situaci probrat s profesionálem. Lidé se někdy váhají, zda se obrátit na odborníka s něčím, co ještě není z jejich pohledu tak závažné - pro mnoho lidí je tak ještě stále prvním impulzem situace, která "už hoří" a kdy pociťují již silný psychický a tělesný dyskomfort. Ráda bych Vás však podpořila v tom obrátit se na odbornou pomoc kdykoliv, kdy na situaci nechcete být sami a chcete se jí pověnovat s někým v rozhovoru v bezpečném, podpůrném a nehodnotícím prostoru. Podobně jako v jiných oblastech zdraví může být prvotní opečování situace prevencí před dalším zhoršením v budoucnu.

Je součástí spolupráce i diagnostika? Dostanu nějakou diagnózu?  

Ne, při spolupráci nepoužívám diagnostické metody a nestanovuji diagnózy. Diagnózu stanovuje především lékař, v oblasti psychických potíží je to nejčastěji psychiatr. Stejně tak je to i s léky – ty smí předepisovat pouze lékař. Pokud budu využívat v sezení nějaký dotazník, bude to pouze se záměrem zjišťování zpětné vazby od Vás o průběhu spolupráce – tedy zda je pro Vás spolupráce účinná a přínosná.

Co když mi spolupráce nebude vyhovovat?

Každý člověk je jiný a je proto přirozené, že ne každému vyhovuje stejný odborník a stejný přístup. Máte právo na to docházet k tomu, kdo je Vám sympatický, ke komu cítíte důvěru a u koho vnímáte, že jsou pro Vás setkání přínosná a užitečná. Je to také důležitý předpoklad pro efektivitu společné práce. Pokud byste tedy cítíli, že Vám v naší spolupráci něco nevyhovuje, můžeme to buď na setkání probrat společně a domluvit se, jak dál, nebo můžete spolupráci ukončit.  

Kam se mohu obrátit pro podporu bezplatně?

​Bezplatně se Vám budou věnovat na linkách důvěry (116 123 - Linka první psychické pomoci, Linka bezpečí - 116 111 pro studující do 26 let) a na krizovém centru (FN Brno-Bohunice). Modrá linka v Brně nabízí také až 5 sezení i osobně (www.modralinka.cz). Obrátit se můžete také na telefonickou linku Sluchátko, která nabízí až 3 hovory s psychoterapeutem zdarma (tel. 212 812 540). V Brně se lze obrátit také např. na Centra duševního zdraví, Terapeutické centrum Podané ruce, Práh jižní Morava, Celsuz, Anabell, Agapo, Vida, Dotyk (každá z organizací se zaměřuje na určitý typ problematiky/potíží, se kterými se na ně lze obrátit). Je také možné využívat sezení u klinických psychologů, kteří mají smlouvu se zdravotními pojišťovnami ("psycholog na pojišťovnu"), u těch je však potřeba počítat s delší čekací dobou (někdy až několik měsíců).

Nabízíte i online setkání? Do you offer consultations in English?

V tuto chvíli online setkání nenabízím. Pokud byste někdy v průběhu spolupráce potřebovali setkání dočasně nahradit online setkáváním, je možné se na tom domluvit.

Yes. Please see „English“ section of the page for more information.

Anchor 6
Anchor 7
Anchor 8
bottom of page