top of page
Foto-web.jpg
JAK PRACUJI A JAK O SETKÁNÍ UVAŽUJI

Věřím, že každý člověk má v sobě schopnost a sílu překonat i velmi náročná období či obtížné stavy, pokud má pro sebe potřebnou podporu. Je mi blízké vnímat potíže a popisované stavy ve vztahu k celému příběhu klientů a klientek, i ve vztahu k prostředí, ve kterém žijí. Současně se snažím vycházet především z toho, co mi přímo řeknete, a co je pro Vás v tématu a ve Vašem životě důležité. Směřování spolupráce dojednáváme spolu, a v průběhu si dohodu dále ověřuji.

Pracuji přístupem zaměřeným na řešení (Solution Focused), kromě toho dle situace zapojuji i prvky z jiných terapeutických přístupů. Budeme se zaměřovat na změnu, kterou byste ve svém životě chtěl/a, a hledat způsoby, jak v přítomnosti můžeme přispívat k budoucnosti, kterou si přejete, s využitím Vám dostupných zdrojů a možností.

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

Mustard Flowers

Jsem si vědoma toho, že každý člověk je jiný a má jinou životní zkušenost. Snažím se proto pracovat v souladu s tím, jací jste, a jaké máte potřeby, a podle toho svůj přístup modulovat. Budeme tedy společně hledat, co právě Vám pomáhá ke zlepšení a pracovat s tím, jaké možnosti nyní ve Vašem životě máte.

RESPEKT A POKORA

Yellow Flower

I v roli profesionála je pro mě nesmírně důležitý lidský a partnerský přístup. Profesionalita je pro mne snahou co nejvíce pomoci bez nutnosti zastávat pozici neomylné autority - naopak, snažím se rozvíjet před každým sezením a při každém setkání,  a to jak profesně, tak osobně. Chápu, že každý má své tempo, kterým potřebuje postupovat a způsob, jakým chce ke změně přistoupit. Tomu se snažím s respektem a trpělivě naslouchat, a přizpůsobovat tomu nabídky, které do spolupráci přináším.

SPOLUVYTVÁŘENÍ ŘEŠENÍ

Hands Holding Wooden Plate

Lidé mívají často představu o návštěvě psychologa jako o setkání, ve kterém dostanou zaručenou, univerzálně platnou radu, jak v dané situaci postupovat. Každý však má jiný život, jiné zkušenosti, jiné možnosti a jiné potřeby, proto věřím v to, že největšími experty na svůj život jste Vy. Svou roli vnímám jako partnera v rozhovoru, který se svým přístupem a otázkami snaží přispět k tomu, abychom spolu i díky našemu setkávání mohli být přítomni u změny, kterou si v životě přejete.

BEZPEČNÝ PROSTOR

Pampas Grass

Vážím si důvěry, se kterou se na mě obracíte. Snažím se dělat maximum pro to, abyste se cítili komfortně a cítili, že jsou Vaše potíže brány vážně. Nebudu Vaše téma jakkoliv hodnotit nebo znevažovat – každé téma, se kterým klienti a klientky přichází, je pro mě stejně důležité. Nespolupracuji se zdravotní pojišťovnou, informace o Vás tedy nejsou poskytovány žádné třetí straně. Součástí je samozřejmě i mlčenlivost o tom, co na setkání zazní. Ve své práci se řídím Etickým kodexem evropské asociace pro psychoterapii (EAP).

ZÁJEM A POROZUMĚNÍ

Sandy Beach

Chci, abyste se během spolupráce cítili vyslyšeni a pochopeni, a abyste měli možnost řešit právě to, co je pro Vás aktuálně nejvíce důležité a smysluplné. Našemu setkání věnuji plnou pozornost. Během sezení si ověřuji, zda se bavíme o tom, co je pro Vás podstatné a je pro mě v pořádku, pokud řeknete, že se chcete bavit o něčem jiném, potřebujete něco upřesnit, nebo se k něčemu vrátit.

AKTUÁLNÍ POZNATKY

Seedlings

Domnívám se, že každý si zaslouží moderní péči, která odpovídá současnému stavu poznání a reflektuje to, co je dle výzkumů a zkušeností v terapeutickém procesu považováno za efektivní a přínosné. Přeji si, aby si lidé s oblastí péče o duševní zdraví spojovali profesionální a současně lidskou podporou, kam se mohou kdykoliv bez obav a s důvěrou obrátit. Chci lidem setkání představit také jako možnost, jak se o sebe postarat při potížích i preventivně podobně jako pečujeme o své fyzické zdraví.

Foto: Peter Jeffrey

bottom of page