top of page

Vzdělání a praxe v oboru

Jsem kandidátní členkou České asociace pro psychoterapii. Své vzdělání se snažím průběžně rozvíjet formou intervizí, účastí na oborových akcích a studiem odborné literatury. Pracuji pod supervizí.

Vzdělání

- Magisterská jednooborová psychologie
se zaměřením na oblast klinické psychologie
a psychoterapie (FSS MU, titul Mgr.)

- Psychoterapeutický výcvik v Terapii zaměřené na řešení (Solution Focused, Dalet institut) - probíhající (2021-2025, zatím absolvovaných 500 h.)


- Krizová intervence: Systemický přístup k práci s krizí (Gaudia) (100h.), Práce s klientem v akutní krizi (16h.) a Chatová krizová intervence (16h., Linka bezpečí)

- Multidisciplinarní podpora pozitivních změn při práci s rodinami v těžkých situacích (96 h., Narativ a Inštitút dialogických praxí)

CAP_odznak_F_ve_vycviku_web.png

Praxe v oboru

Dlouhodobě se aktivně zapojuji do dění v oblasti péče o duševní zdraví, neboť jsem přesvědčena o tom, že dobrý psychický stav je klíčovým předpokladem pro spokojený a smysluplně prožívaný život každého z nás. Přála bych si, aby bylo v naší společnosti samozřejmé, že za psychické potíže se není nutné stydět, a abychom hovořili spolu o těchto tématech otevřeně, s porozuměním a bez předsudků.

- Aktuálně: Spolupráce s Poradenským centrem MU (psychologické konzultace) a Chatbot Numi - www.chatbotnumi.cz (odborná garantka)

- Centrum Platan - komunitní centrum pro osoby s psychickými potížemi

v Brně (Tripitaka, z.s.) (individuální poradenství/terapie, skupinové terapie, arteterapie, účast na utváření koncepce projektu, 2020-2022)

- Dove Projekt sebedůvěry (workshopy na téma sebedůvěry a spokojenosti

s vlastním vzhledem pro žáky a žákyně ZŠ, 2018-2019)

- Internetová psychologická poradna FSS MU (emailové poradenství, 2017-2018)

- Nevypusť duši (členka realizačního týmu, tvorba materiálů, příprava přednášek a workshopů, 2015-2018)

- kratší dobrovolnictví a odborné praxe: Domov pro seniory Kociánka; PK FN Brno odd. 22 (arteterapie 2015/2016) a odd. 24; PPP Boskovice; Centrum Anabell; PN Černovice

Ve volném čase mě těší čas s blízkými, dobrá káva, čtení, focení, vizuální umění, příroda, hudba, cestování a pohyb. 

IMG_9038.jpg
bottom of page