top of page

S čím se na mě můžete obrátit?

Stres, vyčerpání

- dlouhodobá únava

- syndrom vyhoření

- častá frustrace, rozčilenost

- potíže se zvládáním studia/práce

- vyvážení práce a osobního života

- zahlcení prací nebo péčí

- obtížné v klidu odpočívat

- nespavost

Náročné období, krizové situace

- jak projít obtížným obdobím

- truchlení, ztráta důležité osoby

- akutní krize (zahlcující, naléhavá)

- bezmoc, paralýza, pocit ztráty kontroly

- pocit zaseknutí, "uvíznutí" na místě 

- těhotenství, mateřství, období po porodu

- obtížné rozhodnutí, období změn

Deprese

- pocit ztráty smyslu života

- přetrvávající smutek, plačtivost

- beznaděj, bezmoc, prázdnota

- ztráta radosti, vitality a naděje

- pocity viny, studu, selhání

- sebekritika a sebeobviňování

- pocit, že už nikdy život nebude lepší 

- myšlenky na ukončení života

ADHD, poruchy autistického spektra

v dospělosti

- fungování v každodenním životě

- sebepřijetí, sebedůvěra

- strategie zvládání

- sociální vztahy

- práce s emocemi

Úzkosti

- vnitřní napětí, neklid

- katastrofické scénáře

- záchvaty paniky

- různé typy fobií

- častý/intenzivní strach a obavy

- vtíravé, opakující se myšlenky

- neustálé přemýšlení nad problémy

- pochybnosti o sobě, nedůvěra v sebe

Jakékoliv téma, o kterém chcete mluvit

- vztahové potíže (partnerské,

rodinné, přátelské, pracovní, ....)

- vztah k sobě a vlastnímu tělu

- psychosomatické potíže

- nadměrné užívání alkoholu, léků, nikotinu, jiných látek; potíže s jídlem

- genderová a sexuální identita

- sebepoškozování

- prokrastinace

- a další

Co nenabízím:

konzultace/poradenství po emailu nebo telefonu, psychologickou diagnostiku, psaní zpráv pro třetí strany (soud, školy, ...)

bottom of page